മാർ‍ഗദർശികള്‍

കെ പി കേശവമേനോൻ

കെ മാധവൻ നായർ

കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

വി എം നായർ

കെ മാധവ മേനോൻ

എം ജെ കൃഷ്ണമോഹൻ

എൻ കൃഷ്ണൻ നായർ

എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ
ഇന്നത്തെ സാരഥികള്‍

പി വി ചന്ദ്രൻ
(ചെയര്‍മാന്‍ ആന്റ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ)

എം വി ശ്രേയാംസ് ‌കുമാർ
(മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ)

പി വി നിധീഷ്‌
(ജോയിന്റ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ)
ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗങ്ങള്‍

എം ജെ വിജയപത്മൻ

പി വി ഗംഗാധരൻ

എം കെ ജിനചന്ദ്രന്‍‌

രാധാ ബി.മേനോന്‍

എം.എസ്.മയൂര
(ഡയറക്ടർ, ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ്സ്‌)

പി.വി.ഹേമലത‌

മേഘ വിജയപത്മൻ

ദേവിക.എം.എസ്.
(ഡയറക്ടർ, ഓപ്പറേഷൻസ്‌)

ഡോ. ജയ്കിഷ് ജയരാജ്‌
Independent Directors

എം.ആർ.ഗണേഷ്‌

അഡ്വ. ഷഹീർ സിങ്ങ്‌
എഡിറ്റർ

വി.രവീന്ദ്രനാഥ്
സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ

ഒ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ
(പീരിയോഡിക്കൽസ് & ഡിജിറ്റൽ)