മാർ‍ഗദർശികള്‍

കെ പി കേശവമേനോൻ

കെ മാധവൻ നായർ

കുറൂർ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

വി എം നായർ

കെ മാധവ മേനോൻ

എം ജെ കൃഷ്ണമോഹൻ

എൻ കൃഷ്ണൻ നായർ
ഇന്നത്തെ സാരഥികള്‍

എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ
(ചെയർമാൻ ആന്റ് മാനേജിങ് ഡയരക്ടർ)

പി വി ചന്ദ്രൻ
(മാനേജിങ് എഡിറ്റർ)

എം വി ശ്രേയാംസ് ‌കുമാർ
(ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ)

പി വി നിധീഷ്‌
(ജോയിന്റ് മാനേജിങ് എഡിറ്റർ)
ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗങ്ങള്‍

കേണല്‍ എ വി എം അച്ചുതൻ (റിട്ട)

എം ജെ വിജയപത്മൻ

പി വി ഗംഗാധരൻ

ഡോ: ടി കെ ജയരാജ്‌

എം കെ ജിനചന്ദ്രന്‍‌

ഉഷ വീരേന്ദ്രകുമാര്‍

രാധാ ബി.മേനോന്‍
Independent Directors

അഡ്വ. എം.ഡി.വെങ്കിടസുബ്രഹ്മണ്യന്‍

അഡ്വ. ഷഹീർ സിങ്ങ്‌
എഡിറ്റർ

മനോജ് കെ. ദാസ്‌
എഡിറ്റര്‍

ഒ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ
(പീരിയോഡിക്കൽസ് & ഡിജിറ്റൽ)