വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് തിട്ടമംഗലം
മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം റോഡ് സൈഡില്‍ 6 cent 9387297486.

FOR SALE
പടിഞ്ഞാറ്റു വെമ്പല്ലൂര്‍ അസ്മാബി കോളേജിനും പെട്രോള്‍ പമ്പിനും ഇടയില്‍ മെയിന്‍ റോഡിന് ചേര്‍ന്ന് 30 സെന്റ് സ്ഥലം വില്‍പ്പനക്ക്. 9995579479.
FOR SALE
Peaceful 3 Rooms Karumom Madhupalam 45 Lakhs. 9495473912.
തൃശ്ശൂര്‍ ടൗണില്‍ നിന്നും 3 km ദൂരം ചേറൂരില്‍ 10 cent സ്ഥലവും 3000 sqft 4 BHK വീടും വില്‍പനയ്ക്ക്. 9961944094, 9961522957